Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için Savaşmak zorunda değiliz.. (Kazım Koyuncu)

 

"Şarkılarla geçtim aranızdan" [Kâzım Koyuncu]

 

''Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya." [Kâzım Koyuncu]

 

Bütün dünyanın, bütün toprakları hepimizindir.Bütün şarkılar, dünyadaki tüm insanlarındır.Tüm topraklarda memleketimizdir. [K.Koyuncu]

 

Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba... [K.Koyuncu]