Tutuklamasız, yasaksız, düşüncelerin her zaman ifade edilebildiği ve herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir ülke olsun Türkiye. [D.Bahçeli]

 

Bizi yüzyıllardır istedikleri kıvama bir türlü sokamayanların, geçmişimizle ilgili aldıkları kararları da elimizin tersiyle itiyoruz. [D.Bahçeli]

 

İnanıyorum ki: Birbirimizin varlığından mutluluk duymadığımız sürece; kardeşliğin dilini, dostluğun sesini ve sıcaklığını hissedemeyiz [D.Bahçeli]

 

Bize dayatılanlardan daha çok, perdenin arkasından gölgesi yansıyan ve gün geçtikçe belirginleşen gerçeklere odaklanmalıyız. [D.Bahçeli]

 

Kendi görüşlerinden başka her söze, teklife ve yaklaşıma esastan ve usulden kapalı olanlar aslında demokratik iklimi bozmaktadır. [D.Bahçeli]